SoutAzinStamp.png

شرکت تحقیقاتی و بازرگانی صوت آذین در سال 1377 تاسیس گردیده و از آن زمان در سه زمینه الکترونیک، کامپیوتر و موسیقی فعال بوده است.

تمام فعالیتهای شرکت حول محور موسیقی متمرکز بوده است.

ساخت ابزار الکترونیکی، طراحی و پیاده سازی نرم افزار و تحقیقات انجام شده همه مرتبط با موسیقی بوده است.

مچنين اين شرکت چندين محصول را از شرکتهای معتبر خارجی نمايندگی می کند و در زمينه بازرگانی و صادرات چند محصول نيز فعال می باشد.

این شرکت در زمینه موسیقی و علوم مرتبط به آن دارای پژوهشها و ابداعاتی چند است که برخی از آنها منحصر به شرکت صوت آذین می باشد.

ما امیدواریم بتوانیم در اعتلا و معرفی موسیقی ایرانی به دنیا نقشی هر چند کوچک را ایفا کنیم و در این راه ضمن بهره گیری از متخصصان با تجربه مشتاقانه پذیرای نظرات و رهنمودهای همه اساتید، هنر جویان و صاحب نظران می باشیم.