عنوان خبر 12
1389/09/21
 
 
 
 
شرکت تحقیقاتی صوت آذین افتخار دارد برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران، پس از دو سال تلاش شبانه روزی گروه های فنی و هنری اش، دریچه ای نو بروی عموم ایرانیان و خارجیان علاقمند به فرهنگ ایرانی گشوده است.
شرکت تحقیقاتی صوت آذین افتخار دارد برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران، پس از دو سال تلاش شبانه روزی گروه های فنی و هنری اش، دریچه ای نو بروی عموم ایرانیان و خارجیان علاقمند به فرهنگ ایرانی گشوده است.
شرکت تحقیقاتی صوت آذین افتخار دارد برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران، پس از دو سال تلاش شبانه روزی گروه های فنی و هنری اش، دریچه ای نو بروی عموم ایرانیان و خارجیان علاقمند به فرهنگ ایرانی گشوده است.
شرکت تحقیقاتی صوت آذین افتخار دارد برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران، پس از دو سال تلاش شبانه روزی گروه های فنی و هنری اش، دریچه ای نو بروی عموم ایرانیان و خارجیان علاقمند به فرهنگ ایرانی گشوده است.
 
 
 
 
عنوان خبر 11
1389/08/20
 
 
 
 
عنوان خبر 10
1389/07/18
 
 
 
 
خنوان خبر 9
1389/06/18
 
 
 
 
عنوان خبر 8
1389/05/17
 
 
 
 
عنوان خبر 7
1389/04/16
 
 
 
 
عنوان خبر 6
1389/03/16
 
 
 
 
عنوان خبر 5
1389/02/15
 
 
 
 
عنوان خبر 4
1389/01/15
 
 
 
 
عنوان خبر 3
1388/12/12
 
 
 
 
بایگانی اخبار