FarabiSchoolPack.gif  
 

درباره مدرسه فارابی


نرم افزار مدرسه فارابی شامل مجموعه ای گردآوری شده از متون تحقیقی و آموزشی همچنین اسناد صوتی و تصویری درباره موسیقی ایران و جهان می باشد.

سه ابزار نرم افزاری کمک آموزشی نیز در این مجموعه طراحی و گنجانده شده است (مترونوم، دیاپازون و گام نواز).

وب سایت حاضر شامل بخش متنی و تصویری این نرم افزار می باشد.

برای دریافت آثار صوتی و کلیپ ها و همچنین ابراز کمک آموزشی علاقه مندان می توانند بسته نرم افزاری مدرسه فارابی را از سایت فروشگاه ما یا از فروشگاههای معتبر موسیقی تهیه نمایند.